Get Adobe Flash player

Офиси:

гр.София
ул. "Пиротска"98
офис 1 и 2
моб.0897/948 214

гр.Казанлък
бул. "Розова Долина" бл.1 вх.Б ет.1
тел.0431/6 32 93

Абонамент-бюлетин (безплатно)Търсене

Професионални и езикови курсове, дистанционно обучение.

Резултат с изображение за готвачКурс за Машинист на котли с високо наляганеАКТУАЛНО

 

БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ-ПРИСЪСТВЕНИ в цялата страна

Условия на които трябва да отговарят курсистите:

1) Да са на трудов договор-работещи

2)Да не са висшисти

3)съфинансиране 15%

За Тези, които не отговарят на условията за безплатни курсове, предлагаме, същите курсове с промоционална цена от 30% до 75% намаление. Възползвайте се.

 

 

Вид обучение

Продължителност

Номинална стойност на ваучера

Финансиране от ОП РЧР– 85%

Финансиране от лицето – 15%

Професионална,квалификация за първа степен

300 уч. ч.

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

Професионална квалификация за втора степен

660 уч. ч.

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

Професионална квалификация за трета степен

960 уч. ч.

1800,00 лв.

1530,00 лв

270,00 лв.

Професионална квалификация за част от професия по първа квалификационна степен

200 уч. ч.

400,00 лв.

340,00 лв.

60,00 лв.

Професионална квалификация за част от професия по втора квалификационна степен

300 уч. ч.

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

Професионална квалификация за част от професия по трета квалификационна степен

600 уч. ч.

1125,00 лв.

956,25 лв.

168,75,лв.

Ключова компетентност 2 Чужди езици

300 уч. ч.

700,00 лв.

595,00 лв.

105,00 лв.

Ключова компетентност 4 Дигитална компетентност

45 уч. ч.

250,00 лв.

212,50 лв.

37,50 лв.

КУРС  ОПЕРАТОР НА КОМПЮТРИ- 300ч. - 90 лева

КУРС  ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО-960ч.- 270 лева

КУРС  ГОТВАЧ 660Ч.- 180 лева

КУРС ФРИЗЬОР 660Чч.- 180 лева

КУРС КОЗМЕТИК-660ч.-180 лева

КУРС МАНИКЮР-660ч. -180 лева

КУРС ЗАВАРЯВАНЕ МИГ/МАГ, СО, ВИГ-300ч.-105лева

КУРС КОФРАЖИСТ-660ч.-180лева

КУРС PHOTO SHOP- 45ч.- 37лева

КУРС КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ-45ч. -37лева

КУРС РАБОТА С COREL DRAW-45ч.-37лева

КУРС РАБОТА С DREAMWEAVER -45ч.- 37лева


ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ


КУРС АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- 105лева

КУРС НЕМСКИ ЕЗИК - 105лева

 

и над 100 специалности

 

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕРА

Заявлението се подава  по електронен път - ТУК

 

или на хартия -Заявление- лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст "Вярно с оригинала" и подпис на лицето:

  • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
  • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

След приключване на процеса на проверка за съответствие на подадените заявления,  ДБТ уведомява одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен от вас в заявлението. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление. С Уведомлениетo се посещава   избраният от вас  Център за професионално обучение.

Една седмица преди започване на обучението се ходи в ДБТ за получаване на ВАУЧЕРА  за да се предаде на Учебният  Център.

 

Адреси на които ще ни  намерите:

1) гр. София ул.Странжа 64/до Бюро по труда "Възраждане" ЦПО "Изоблок"/  -Влезте   ТУК

2)гр. София жк Младост 4 / до Бюро по труда Изток/  - на ляво в бл. 462.   ето- ТУК

3) гр. Казанлък,  бул. Розова Долина бл 1 офис 1. позвънете   ТУК

ДИСТАНЦИОННИ КУРСОВЕ: тел.0897948214

САМО ЗА  СТРОИТЕЛНИ  ФИРМИ

stroitelen_obekt image012

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ НА:

1) Курс Строителен техник -издава се 3-та степен на професионална квалификация.

2) Курс по Длъжностно лице по Здравословни и безопасни услови на труд в строителството.

3) Курс по Координатор по Здравословни и безопасни условия на труд  в строителството.

4) Курс по Длъжностно лице по Провеждане на Инструктажи по Безопасност и Здраве-80лв.

5) Курс по Длъжностни лица, които Ръководят и Управляват Трудовите  Процеси   - 145лв.

6) Курс за Преминал Инструктаж за монтаж и работа със  скеле.

7) Курс за -Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и на съответствие на влаганите в строежите строителни материали със съществените  изисквания за безопасност

8) Курс по Управление на отпадъци в строителството и рециклиране.- задължителено от 01.01.2014г. в документацията на инвестиционният проект.

Очакваме ви на  тел. 0897948214

Наши партньори: ЦПО към Изоблок - Доставчик ..

New layer...